Kompensation til selvstændige - Beregn din kompensation

Arbejder virksomhedens ejer i virksomheden og ejer en andel på min. 25%?
Har virksomheden en gennemsnitlig omsætning på min. 10.000 kr./måned og maksimalt 25 medarbejdere?
Forventer virksomheden at opleve et omsætningstab i Danmark på mindst 30% som følge af Covid-19?
Har du en ægtefælle, der arbejder i virksomheden og beskattes som "medarbejdende ægtefælle"?
Klik her, hvis du har brug for hjælp til ansøgning